Objednavanie lieciv pre vcelstva na rok 2015

Môžete si objednať liečivá pre včelstvá na rok 2015 u nášho zdravotníka pána Jozefa Horvátha na februárovej schôdzi. Detaily sú v prílohe.

Môžete si objednať liečivá pre včelstvá na rok 2015 u nášho zdravotníka pána Jozefa Horvátha na februárovej schôdzi. Detaily sú v prílohe.