Plán prednášok 2018/2019

Priateľky a priatelia včelári,

posielam prehľad naplánovaných prednášok na najbližšie mesiace:

02.10.2018 Včelárstvo na Slovensku a vo svete-jeho história a vývoj
06.11.2018 Význam včely medonosnej pre človeka a prírodu
05.03.2019 Botanika vo včelárstve a využitie znážky
02.04.2019 Apiterapia

Priateľky a priatelia včelári,

posielam prehľad naplánovaných prednášok na najbližšie mesiace:

02.10.2018 Včelárstvo na Slovensku a vo svete-jeho história a vývoj
06.11.2018 Význam včely medonosnej pre človeka a prírodu
05.03.2019 Botanika vo včelárstve a využitie znážky
02.04.2019 Apiterapia

Stretávame sa v štandardnom čase 17:00 na štandardom mieste v Aule SVPS na Botanickej 17 Bratislava.

Na prednášku sú vítaní nielen členovia ZO SZV Bratislava ale aj všetci priatelia, ktorých včely a včelárstvo zaujíma.