Vyhodnotenie cenových ponúk liečiv

Výbor SZV ZO Bratislava(v zložení predseda Štefan Užák, tajomník Adam Sadovský, člen výboru a zdravotník Mgr. Jozef Horváth, pokladník Marek Marhula) dňa 31.1.2014  vyhodnotil cenové ponuky liečiv od naších dodávateľov z Výrobného družstva, z firmy Mede a z Pharmacopoly. Lekareň Vitamín zo Záhradníckej na našu výzvu o cenovú ponuku nereagovala.

Ako najvýhodnejšiu ponuku sme vybrali ponuku z Pharmacopoly, náš zdravotník Mgr. Jozef Horváth zabezpečí objednanie liečiv.

Pokračovať v čítaní „Vyhodnotenie cenových ponúk liečiv“