Prednasky a seminare organizovane na jesen 2016 a na jar 2017

ZO SZV Bratislava organizuje v Aule SVPS na Botanickej 17 Bratislava od 17:00

04.10.2016 Včelie produkty vo výžive a prevencií chorôb človeka – apiterapia(pod záštitou RZ SZV Ba)
08.11.2016 Prevencia a tlmenie chorôb včiel.
07.02.2017 Nové smery vo včelárstve.
04.04.2017 Chov včelích matiek, inseminácia a šľachtenie včiel.

Pokračovať v čítaní „Prednasky a seminare organizovane na jesen 2016 a na jar 2017“