Pozvánka na prednášku od pána Jána Vasiľa Ing. – Chov včelích matiek v utorok 2.4.2024 v Aule SVPS na Botanickej 17 Bratislava

Milí priatelia,
dovoľujeme si vás pozvať na prednášku od pána Ing. Jána Vasiľa, majiteľa farmy Pčola, dlhoročného včelára a chovateľa matiek  na tému: „Chov včelích matiek“.

Prednáška sa bude konať v utorok 2.4.2024 v Aule SVPS na Botanickej 17 o 17:00 (štandardné miesto)

výbor ZO SZV Bratislava

Dokumenty z Výročnej členskej schôdze ZO SZV Ba konanej 5.3.2024 v Ba na Botanickej 17

Dokumenty z Výročnej členskej schôdze ZO SZV Ba konanej 5.3.2024 v Bratislave na Botanickej 17

Plan cinnosti ZO SZV Ba na 2024

Uznesenie VCS 2023 ZO SZV Ba

Sprava KRK VCS 2023 ZO SZV Ba

Sprava mandatnej komisie VCS 2023 ZO SZV Ba

hodnotiaca_sprava_ZO SZV Ba_za_rok_2023

Priloha_2_Ziadost-o-poskytnutie-pomoci-2023_2024-podla-10_2023-ZO-SZV-Bratislava doplnena final

Pozvánka na prednášku Sršeň Ázijský a výročnú členskú schôdzu – utorok 5.3.2024 o 17:00

Milí priatelia,
dovoľujem si vás pozvať na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v utorok 5.3.2024 v Aule SVPS na Botanickej o 17:00 (štandardné miesto).
Súčasťou členskej schôdze bude aj prednáška od pána Ing. Milana Rusnáka  na tému: „Sršeň Ázijský“ – monitoring a prevencia.

ZO SZV Bratislava spúšťa projekt monitoringu výskytu sršňa Ázijského. V rámci tohoto sme pripravili pre každého nášho člena pascu s feromónom.
Na výročnej členskej schôdzi budú pasce spolu s feromónom k dispozícii pre členov ktorí sa zúčastnia. Ti ktorí sa schôdze nezúčastnia, ale sa budú chcieť pridať k monitoringu výskytu, nech sa ozvu na zo.szv.bratislava@gmail.com
Do pascí budeme mať pripravené feromónove vnadilo. Je to tekutina, ktorú budeme rozlievať do menších fľaštičiek, liekoviek ako sú napr. tie, ktoré sa používajú na výrobu propolisovej tinktúry.

Ak máte doma takéto liekovky k dispozícii, prineste si ich na  schôdzu, naplníme Vám tam feromónovým vnadidlom. Ak sa Vám feromónové vnadidlo minie ozvite sa na zo.szv.bratislava@gmail.com.

Na VČS sa bude distribuovať aj balíček so semiačkami „kvitnúca lúka“.
Jedná sa o zmes semiačok a byliniek, ktoré môžeme vysiať v našich záhradách, parkoch a okolí našich včelníc.
Balíček so semiačkami „Kvitnúca lúka“ bude k dispozícii pre členov ktorí sa zúčastnia výročnej členskej schôdze

Na členskej schôdzi si môžete objednať a zaplatiť liečivá na rok 2024.
Formulár a zoznam liečiv je priložený v prílohe tohto emailu.
Kontaktná osoba pre liečivá je Kamil Jacečko, email:  k.jacecko@gmail.sk
Na horeuvedený email treba poslať vyplnenú prílohu a zaplatiť  za liečivá na účet našej ZO.
Číslo účtu  SK51 0900 0000 0000 1145 6337. VS – vaše číslo v CEHZ. V správe pre príjemcu uviesť text: liečiváSZV2024-vaše priezvisko.
Druhá možnosť je priniesť vyplnenú objednávku na schôdzu a zaplatiť osobne.
K dispozícii budú aj formuláre, takže tí ktorí nemajú inú možnosť  to môžu vyplniť priamo na mieste.

Výbor ZO SZV Bratislava sa aj tento rok na Vás obracia s prosbou o venovanie 2 percent z dane pre podporu včelárstva a včelárenie v rámci našej  základnej organizácie.
Možnosť venovať 2 percentá z dane z príjmov je do 30. apríla 2024.
Podrobnosti k našej organizácii ZO SZV Bratislava je možné nájsť na nasledovnej stránke:
https://www.notar.sk/prijimatelia/ , naše IČO: 001783490019
Budeme vďační, ak sa zapojíte vy a tiež vaši blízki z okruhu rodiny, priateľov, známych a spoločne podporíte  ušľachtilú činnosť akou včelárstvo a včelárenie nepochybne je.
V prílohe nájdete formulár, ktorý je potrebné vyplniť a odovzdať na daňovom úrade.
Získané prostriedky využijeme na činnosti, prospešné pre našich členov včelárov a pre podporu a propagáciu včelárstva a včelárenie.
Tým ktorí prispejú na 2% ZO SZV Bratislava, to bude zohľadnené pri objednávaní časopisov, tak ako to robíme každý rok.

Vzhľadom na to, že bude nutné popodpisovať prezenčné a výplatné listiny je nevyhnutné, aby sme na členskú schôdzu prišli včas a stihli absolvovať
tieto úkony ešte pre začatím samotnej schôdze!
Od 16:45 budeme pripravení s administratívnymi podkladmi (objednávka liečiv, vyúčtovanie, členské, dotácie).

Pripomínam, že výročná členská schôdza je uznášaniaschopná ak je prítomná aspoň 1/3 našich členov.
Vaša účasť je teda dôležitá, aby bolo možné hlasovať a schvaľovať jednotlivé dokumenty v  našej ZO.

Verím, že účasť bude dostatočná, aby sme mohli prebrať a schváliť všetky body programe.

Výbor ZO SZV Ba

zo svz ba Formular_lieciva_2024

Vyhlasenie 2Percenta 2023