Možnosť venovať 2 percentá z dane za rok 2021 na podporu včelárenia

Milí priatelia,
Výbor ZO SZV Bratislava sa aj tento rok na vás obracia s prosbou o venovanie 2 percent z dane pre podporu včelárstva a včelárenie v rámci našej  základnej organizácie.
Možnosť venovať 2 percentá z dane z príjmov je do 30. apríla 2022.

Podrobnosti k našej organizácii ZO SZV Bratislava je možné nájsť na nasledovnej stránke:
https://www.notar.sk/poberatel/?actId=618bc77d3e69521b5b013fbd

Budeme vďační, ak sa zapojíte vy a tiež vaši blízki z okruhu rodiny, priateľov, známych a spoločne podporíte  ušľachtilú činnosť akou včelárstvo a včelárenie nepochybne je.

V prílohe nájdete formulár, ktorý je potrebné vyplniť a odovzdať na daňovom úrade.

Získané prostriedky využijeme na činnosti, prospešné pre našich členov včelárov a pre podporu a propagáciu včelárstva a včelárenie.

Tým ktorí prispejú na 2% ZO SZV Bratislava, to bude zohľadnené pri objednávaní časopisov, tak ako to robíme každý rok.

Vopred úprimne ďakujeme.

Výbor ZO SZV Bratislava

Vyhlasenie 2 Percenta z dane 2021

Výročná členská schôdza ZO SZV Bratislava spojená s prednáškou bude v utorok 1.3.2022 o 17:00

Milí priatelia,

dovoľujeme si vás pozvať na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v utorok 1.3.2022 v Aule SVPS na Botanickej o 17:00 (štandardné miesto).
Súčasťou členskej schôdze bude aj prednáška od Milana Rusnáka na tému: „dotácie podľa NV 337/2019 a Sršeň ázijsky“.
Milana Rusnáka predsedu SZV sa tiež môžete opýtať na aktuálne témy ktoré rezonujú včelárskou verejnosťou.

Súčasťou členskej schôdze bude aj aktualizácia zloženia výboru ZO SZV Bratislava.

S ohľadom na stále prebiehajúcu aktuálnu krízu s Covid 19 vás prosíme dodržiavať nariadenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:  tj dezinfikovať si ruky, nosiť rúško a dodržiavať odstup. Prosíme aby si včelári vždy medzi sebou nechali aspoň jedno voľné miesto pokiaľ nie sú z rovnakej domácnosti a pri vstupe do Auly si dezinfikovali ruky.

Výbor ZO SZV Bratislava