Pozvánka na prednášku a výročnú členskú schôdzu v utorok 7.3.2023 o 17:00

Milí priatelia,

dovoľujem si Vás pozvať na nasledujúcu výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v utorok 7.3.2023 v Aule SVPS na Botanickej o 17:00 (štandardné miesto).
Súčasťou výročnej členskej schôdze bude aj prednáška od pána Juraja Gašperíka a  Zuzany Juríčkovej na tému: Život a dielo Dr. Jána Gašperíka“ – zakladateľa moderného včelárskeho spolku v Československu.

Súčasťou výročnej členskej schôdze budú aj voľby do výboru ZO SZV Ba a do kontrolnej komisie ZO SZV Ba.

Noví kandidáti na funkcie vo výbore či v kontrolnej komisie ZO SZV Ba, nech sa prihlásia predsedovi alebo tajomníkovi ZO SZV Ba do 3.03.2023

Radi privítame všetkých členov, ktorí majú záujem pomôcť a posunúť našu ZO dopredu.

 

Na členskej schôdzi 7.3.2023 si môžete objednať a zaplatiť liečivá na rok 2023. Kontaktná osoba pre liečivá je Eduard Zeleňák.
K dispozícii budú aj formuláre, takže tí ktorí nemajú inú možnosť, môžu objednávku vyplniť priamo a zaplatiť na členskej schôdzi.

 

Výbor ZO SZV BA

Možnosť venovať 2 percentá z dane za rok 2022 na podporu včelárenia

Milí priatelia,
Výbor ZO SZV Bratislava sa aj tento rok na vás obracia s prosbou o venovanie 2 percent z dane pre podporu včelárstva a včelárenie v rámci našej  základnej organizácie.
Možnosť venovať 2 percentá z dane z príjmov je do 30. apríla 2023.

Podrobnosti k našej organizácii ZO SZV Bratislava je možné nájsť na nasledovnej stránke:
https://www.notar.sk/prijimatelia/  , naše IČO: 001783490019      https://www.notar.sk/poberatel/?actId=63845fbad090df707d8ab0a6

Budeme vďační, ak sa zapojíte Vy a tiež Vaši blízki z okruhu rodiny, priateľov, známych a spoločne podporíte  ušľachtilú činnosť akou včelárstvo a včelárenie nepochybne je.

V prílohe nájdete formulár, ktorý je potrebné vyplniť a odovzdať na daňovom úrade.
Získané prostriedky využijeme na činnosti, prospešné pre našich členov včelárov a pre podporu a propagáciu včelárstva a včelárenie.

Tým ktorí prispejú na 2% ZO SZV Bratislava, to bude zohľadnené pri objednávaní časopisov, tak ako to robíme každý rok.
Darcovia dvoch percent prosím nezabudnite objednávku časopisov zrealizovať cez google formulár ktorý každoročne posielame a vyznačte, že ste odovzdali dve percentá na ZO SZV Ba.

Vopred úprimne ďakujeme.

Výbor ZO SZV Bratislava

2Percenta_Vyhlasenie2022

Objednávka liečiv na rok 2023

Milí priatelia,
dovoľujeme si vám pripomenúť, že objednať si liečivá na rok 2023 je možné do nedeľe 12.03.2023.
Na členskej schôdzi 7.3.2023 si môžete objednať a zaplatiť liečivá na rok 2023. Kontaktná osoba pre liečivá je Eduard Zeleňák.

Liečivá je možné objednať aj elektronicky.
Na email zo.szv.bratislava@gmail.com treba poslať vyplnenú prílohu a zaplatiť za liečivá na účet našej ZO.
Číslo účtu SK51 0900 0000 0000 1145 6337. VS – vaše číslo v CEHZ. V správe pre príjemcu uviesť text: liečiváSZV2023-vaše priezvisko.
Druhá možnosť je priniesť vyplnenú objednávku na schôdzu a zaplatiť osobne.
K dispozícii budú aj formuláre, takže tí ktorí nemajú inú možnosť, môžu objednávku vyplniť priamo na členskej schôdzi 7.3.2023.

Uzávierka objednávok na liečivá je v nedeľu 12.03.2023.

 

Formuláre na objednávku liečiv:

Formular_lieciva_2023

formular_lieciva_2023