Možnosť darovať 2 percentá na podporu včelárenia

Výbor ZO SZV Bratislava sa aj tento rok na Vás obracia s prosbou o venovanie 2 percent z dane pre podporu včelárstva a včelárenie v rámci našej  základnej organizácie.
Možnosť venovať 2 percentá z dane z príjmov je do 30. apríla 2017.

Podrobnosti k našej organizácii ZO SZV Bratislava je možné nájsť na nasledovnej stránke:
http://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Poberatelia2zdane%E2%80%93vyh%C4%BEad%C3%A1vanie/Poberatelia2zdane%E2%80%93detail.aspx?id=2032

Pokračovať v čítaní „Možnosť darovať 2 percentá na podporu včelárenia“

Priestory stretnutí na rok 2017 a plán prednášok na prvý polrok 2017

Priatelia včelári,

na rok 2017 máme dohodnuté a rezervované priestory na stretnutia výboru ZO a členské schôdze ZO na štandardnom a vám už známom mieste – v priestoroch SVPS na Botanickej 17.

Stretnutia výboru ZO sú každý posledný pracovný štvrtok v mesiaci o 17:00. Členské schôdze sú organizované každý prvý pracovný utorok v mesiaci, taktiež o 17:00.

V nižšie uvedených termínoch je dohodnutý nasledovný program:

7.2.2017 – Výročná schôdza ZO SZV Bratislava

7.3.2017 – p. Tomka – Prednáška o výrobe medoviny

4.4.2017 – Jaroslav Gasper – Šľachtenie včiel

Pokračovať v čítaní „Priestory stretnutí na rok 2017 a plán prednášok na prvý polrok 2017“