Pozvánka na prednášku – Starostlivosť o včelstvá počas roka a chov matiek – utorok 4.4.2023

Pozvánka na prednášku – Starostlivosť o včelstvá počas roka a chov matiek

Milí priatelia,
dovoľujeme si vás pozvať na aprílovú členskú schôdzu, spojenú s prednáškou: „Starostlivosť o včelstvá počas roka a chov matiek“.
Členská schôdza sa uskutoční v Aule SVPS na Botanickej 17, v Bratislave o 17:00 (štandardné miesto) v utorok 4.4.2023.

Prednášajúcou bude Mgr. Blanka Vincová, ktorá je treťou generáciou chovateľov včelích matiek. Pracuje na rodinnej farme, ktorá funguje
od roku 1939 a obhospodaruje viac ako 150 včelstiev.

Pred prednáškou budeme distribuovať objednané liečivá, preto prosím všetkých členov, aby prišli na prednášku minimálne 20 minút pred jej začatím, t.j. o 16:40!

Výbor ZO SZV Bratislava

Dokumenty z Výročnej členskej schôdze ZO SZV Ba konanej 7.3.2023 v Ba na Botanickej 17

Dokumenty z Výročnej členskej schôdze ZO SZV Ba konanej 7.3.2023 v Bratislave na Botanickej 17

Plán činnosti ZO SZV Bratislava pre rok 2023

Sprava navrhovej komisie a Uznesenie_z_VCS_ZO SZV Ba 7.3.2023 str.1

Sprava navrhovej komisie a Uznesenie_z_VCS_ZO SZV Ba 7.3.2023 str.2

hodnotiaca_sprava_ZO SZV Ba_za_rok_2022 VCS 7.3.2023 str. 1 az 3

hodnotiaca_sprava_ZO SZV Ba_za_rok_2022 VCS 7.3.2023 str. 4

Sprava RK komisie VCS ZO SZV Ba 7.3.2023 str.1

Sprava RK komisie VCS ZO SZV Ba 7.3.2023 str.2

Sprava RK komisie VCS ZO SZV Ba 7.3.2023 str.3

Priloha_2_Ziadost-o-poskytnutie-pomoci-2022_2023-podla-10_2023-ZO-SZV-Bratislava3

Vyrocna schodza 2023 zdravotny stav

 

Výbor ZO SZV Bratislava