Slávnostné posvätenie vlajky základnej organizácie SZV Bratislava

Slávnostné posvätenie vlajky základnej organizácie SZV Bratislava

ZO SZV Bratislava pozvala hostí a členov svojej organizácie na slávnostné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v Aule ŠPVS v Bratislave v nedeľu 25. septembra 2022 od 10:00 do 17:00. Stretnutie začalo slavnostným posvätením novej vlajky základnej organizácie SZV Bratislava, vlajku posvätil brat Adam z rádu minoritov z Karlovej Vsi. Akcia pokracovala vyznamenaním zaslúžilých členov organizácie. Po odovzdaní vyznamenaní pokračovalo stretnutie prednáškou o histórii včelárenia na Slovensku v podaní Rudolfa Moravčíka mladšieho a nasledovala história včelárenia v Bratislave v podaní Štefana Užáka.  Oslava končila neskôr prehliadkou areálu sekretariátu SZV, nového sadu, nového apidomčeka a oddychovej verejnej zóny na centrále SZV na Svrčej 14 v Bratislave.

Výbor ZO SZV Bratislava pripravil návrh na vyznamenania pre zaslúžilých včelárov.

Bronzová medaila
Ing. Pavol Gallik viacročný AUVL a aktívny člen ZO SZV Bratislava
Martin Liška dlhoročný AUVL a aktívna pomoc vo výbore ZO SZV Bratislava
Ladislav Lukáč aktívny člen ZO SZV Ba, člen výboru ZO SZV Bratislava, blahoželáme k výročiu 74 rokov – v júni
Boris Bukovský aktívny člen ZO SZV Ba, člen výboru ZO SZV Bratislava
Ing. Ladislav Kasman zaslúžilý včelár, dlhoročný člen KRK ZO SZV Bratislava
Ing. Rastislav Morávek aktívny člen ZO SZV Ba, dlhoročný člen KRK ZO SZV Bratislava
Ing. Kamil Kubica zaslúžilý včelár, dlhoročný AUVL, dlhoročné aerosolovanie včelstiev
Eduard Zeleňák aktívny člen ZO SZV Ba, AUVL a tajomník výboru ZO SZV Bratislava
Miloš Gregor aktívny člen ZO SZV Ba, člen výboru ZO SZV Bratislava, propagátor vcelarenia v meste
Jan Dobeš zasluzily vcelar a aktívny člen ZO SZV Bratislava, blahoželáme k okrúhlemu výročiu 70 rokov – v máji
Ing. Vojtech Gajdoš zaslúžilý včelár a dlhoročný aktívny člen ZO SZV Bratislava, blahoželáme k okrúhlemu výročiu 80 rokov – v novembri
PaedDr. Jana Znášiková Dlhoročná aktívna propagácia včelárstva. V rámci Mestských lesov v Bratislave vedenie ukážkovej včelnice, vedenie rôznych osvetových a popularizačných aktivít zameraných na včelárenie.

Strieborná medaila
Angelika Hodúrová dlhoročná členka výboru ZO SZV Bratislava a pokladníčka ZO SZV Bratislava, blahoželáme k okrúhlemu výročiu 55 rokov – v marci
Peter Pišta dlhoročný člen výboru ZO SZV Bratislava a zdravotník ZO SZV Bratislava, blahoželáme k okrúhlemu výročiu 55 rokov – vo februari
Ľudovít Porubský zaslúžilý včelár, dlhoročný AUVL a aktívny člen ZO SZV Bratislava, blahoželáme k výročiu 83 rokov – v decembri
Ján Kováč dlhorocny zaslúžilý včelár a aktívny člen ZO SZV Bratislava
Ondrej Kováč dlhorocny zaslúžilý včelár a aktívny člen ZO SZV Bratislava
Ing. Michal Axamit zaslúžilý včelár, dlhoročný AUVL a dlhoročný aktívny člen ZO SZV Bratislava, blahoželáme k výročiu 78 rokov – v januári
Gyetvai Tibor zaslúžilý včelár a aktívny člen ZO SZV Ba, dlhorocne aerosolovanie včelstiev, blahoželáme k výročiu 84 rokov – v marci
Ing. Juraj Ondriš zaslúžilý včelár a dlhoročný aktívny člen ZO SZV Bratislava, blahoželáme k okrúhlemu výročiu 80tich rokov – v novembri
František Sloboda zaslúžilý včelár, dlhoročný aktívny člen ZO SZV Bratislava, blahoželáme k výročiu 79 rokov – v júni
Ing. Ferdinand Guliš zaslúžilý včelár, dlhoročný AUVL a dlhoročný aktívny člen ZO SZV Bratislava, blahoželáme k okrúhlemu výročiu 80 rokov – v júli

Zlatá medaila
Ing. Imrich Horváth zaslúžilý včelár a dlhoročný člen výboru ZO SZV Bratislava, vyznamný propagátor vcelarstva v oblasti Ivanky, Bernolakova, Zálesia a okolia, blahoželáme k výročiu 88 rokov – v auguste
JUDr. Milan Bláha zaslúžilý včelár, dlhoročný AUVL a aktívny člen ZO SZV Bratislava , blahoželáme k výročiu 84 rokov – v júli
Ján Selčan zaslúžilý včelár, dlhoročný člen KRK ZO SZV Bratislava, pomoc pri zakladaní včelárskeho krúžku, blahoželáme k výročiu 81 rokov – v apríli

Medaila Štefana Závodníka
JUDr. Jozef Krammer zaslúžilý a aktívny včelár, dlhoročný predseda KRK ZO SZV Bratislava, blahoželáme k výročiu 71 rokov – v januári

Medaila Juraja Fándlyho
František Horváth zaslúžilý a aktívny včelár, dlhoročný AUVL a dlhoročný podpredseda výboru ZO SZV Bratislava, vyznamný propagátor vcelarstva v oblasti Ivanky, Bernolakova, Zálesia a okolia, k výročiu 92 rokov – v júni
Jozefína Barčíková zaslúžilá a aktívna včelárka, dlhoročná pokladníčka výboru ZO SZV Bratislava, dlhoročná práca na sekretariáte SZV, blahoželáme k výročiu 88 rokov – vo februári

Všetkým blahoželáme.

Prednáška – Využitie práva vo včelárskej praxi

Dňa 8.9.2020 nám Ing. Jozef Gandžala na členskej schôdzi ZO SZV Bratislava spravil prednášku na tému Využitie práva vo včelárskej praxi.

Svoju prednášku nám pán Ing. Jozef Gandžala poskytol a tak si ju môžu pozrieť aj tí, ktorí sa na prednáške nezúčastnili.

Prezentácia pre ZO SZV Bratislava

Niekoľko obrázkov z prednášky:

Včelárska prednáška pre žiakov ZŠ Mierova

7. novembra 2017 sme uskutočnili ďalšiu včelársku prednášku na ZŠ Mierova. Žiakom boli priemietaním fotografií, krátkych filmov i praktickými ukážkami priamo na mieste ukazané a vysvetlené praktické oblasti včelárenia a života včiel. Ukázali sme skladbu nízkonástavkového úľa, popisali život včely počas roka, zloženie včelej rodiny, vysvetlili sme tiež včelie produkty a ich význom a spôsob získavania medu.

Pokračovať v čítaní „Včelárska prednáška pre žiakov ZŠ Mierova“

Prednáška o včelách na ZŠ Mierová

Na základe prejaveného záujmu zo ZŠ Mierová sme v rámci našej ZO dohodli prednášku pre žiakov 5. a 6. ročníka. Prednášky sa zúčastnili Štefan Užák, Adam Sadovský a Martin Zajíček. Žiakom sme vysvetlili život včiel na jar, ozrejmili sme spôsob získavania a spracovania medu, popísali aj ďalšie včelie produkty. Počas prednášky boli premietané vlastné videa a fotografie so včelnice a boli použité aj ďalšie vizuálne pomôcky zapožičané z Kráľovej pri Senci. Po prednáške mali žiaci možnosť ochutnať klasický a pastovaný med, pričom veľký úspech mal práve pastovaný med.
Pokračovať v čítaní „Prednáška o včelách na ZŠ Mierová“