Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO SZV Bratislava dňa 29.6.2021

Priateľky a priatelia včelári,
júnová členská schôdza bude dňa 29.6.2021 a bude súčasne výročnou členskou schôdzou.
Rád by som vás v mene výboru ZO SZV Bratislava na túto schôdzu pozval.
Vzhľadom k tomu, že bude treba popodpisovať tlačivá, vaša účasť je potrebná.
Kto sa nebudete môcť zúčastniť schôdze, dajte mi vedieť a termín podpisania tlačív si dohodneme.
Priestory budú otvorené od 16:30. Prídite skôr, aby sme mali dostatok času na administratívu a prípadnú diskusiu s ďalšími členmi.
Oficiálny začiatok schôdze je 17:00 v Aule SVPS na Botanickej 17 v Bratislave.

S pozdravom

Ing. Adam Sadovsky
predseda ZO SZV Bratislava