Objednávka liečiv na rok 2022

Milí priatelia,
dovoľujeme si vám pripomenúť, že objednať si liečivá na rok 2022 je možné do nedeľe 13.03.2022.
Do tohto dátumu je nutné poslať objednávky pánovi Ing. Petrovi Pištovi na adresu: peter.pista@gmail.com, uhradiť požadovanú sumu na číslo účtu SK51 0900 0000 0000 1145 6337, pričom ako VS treba uviesť – vaše číslo v CEHZ.
V správe pre príjemcu treba uviesť text: liečiváSZV2022-vaše priezvisko.

V prílohe je zoznam liečiv a objednávkový formulár: Formular_lieciva_2022
Objednané liečivá budú distribuované na nasledujúcej členskej schôdzi v utorok 05.04.2022.

Výbor ZO SZV BA