Podmienky prijímania nových členov ZO SZV Bratislava

Podľa Stanov Slovenského zväzu včelárov (SZV) prijíma v Základnej organizácii SZV Bratislava nových členov Výbor organizácie. V našej ZO SZV Bratislava je zvykom, aby sa uchádzač o členstvo prišiel osobne predstaviť na stretnutie Výboru a porozprával niečo o sebe, svojich skúsenostiach so včelami a očakávaniach, ktoré od včelárenia má. Členovia Výboru mu na stretnutí predstavia služby, ktoré v organizácii bežne ponúkame pre členov.
Po odovzdaní prihlášky potom Výbor rozhodne o prijatí, resp. neprijatí nového člena. Následne, po zaplatení členského a zápisného, sa uchádzač o členstvo stáva členom ZO SZV Bratislava.

Z dôvodu obmedzení súvisiacich s pandémiou sa aktuálne Výbor stretáva dištančne prostredníctvom aplikácie ZOOM. Preto prosíme záujemcov o členstvo, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku oskenovali alebo odfotili a poslali ju elektronicky spolu so svojim predstavením, opisom skúseností a očakávaní v texte emailu na adresu zo.szv.bratislava@gmail.com alebo na sadovsky.adam@gmail.com . Následne bude Výbor hlasovať o ich prijatí, resp. neprijatí. V prípade nejasností alebo otázok, budú uchádzači o členstvo pozvaní na online stretnutie Výboru.

Prihlášku do SZV nájdete tu: https://vcelari.sk/2019/05/clenska-prihlaska-do-slovenskeho-zvazu-vcelarov/

ZO SZV Bratislava informuje o svojej činnosti na adrese https://bratislava.vcelari.sk/, ďalšie informácie získajú uchádzači o členstvo po odoslaní prihlášky. Výšku členského a zápisného ako aj platobné údaje dostanú uchádzači o členstvo potom, ako Výbor potvrdí ich prijatie do organizácie.

 

Výbor ZO SZV Bratislava