Dokumenty z Výročnej členskej schôdze ZO SZV Ba konanej 5.3.2024 v Ba na Botanickej 17

Dokumenty z Výročnej členskej schôdze ZO SZV Ba konanej 5.3.2024 v Bratislave na Botanickej 17

Plan cinnosti ZO SZV Ba na 2024

Uznesenie VCS 2023 ZO SZV Ba

Sprava KRK VCS 2023 ZO SZV Ba

Sprava mandatnej komisie VCS 2023 ZO SZV Ba

hodnotiaca_sprava_ZO SZV Ba_za_rok_2023

Priloha_2_Ziadost-o-poskytnutie-pomoci-2023_2024-podla-10_2023-ZO-SZV-Bratislava doplnena final

Objednávka liečiv na rok 2024

Milí priatelia,
dovoľujeme si vám pripomenúť, že objednať si liečivá na rok 2024 je možné do nedeľe 10.03.2024.
Na členskych schôdzach 6.2. a 5.3.2024 si môžete objednať a zaplatiť liečivá na rok 2024.

Kontaktná osoba pre liečivá je Kamil Jacečko.

Liečivá je možné objednať aj elektronicky.
Na email zo.szv.bratislava@gmail.com treba poslať vyplnenú prílohu a zaplatiť za liečivá na účet našej ZO.
Číslo účtu SK51 0900 0000 0000 1145 6337. VS – vaše číslo v CEHZ. V správe pre príjemcu uviesť text: liečiváSZV2024-vaše priezvisko.
Druhá možnosť je priniesť vyplnenú objednávku na schôdzu a zaplatiť osobne.
K dispozícii budú aj formuláre, takže tí ktorí nemajú inú možnosť, môžu objednávku vyplniť priamo na členskych schôdzach 6.2. a 5.3.2024.

Uzávierka objednávok na liečivá je v nedeľu 10.03.2024.

Formuláre na objednávku liečiv:

Formular_lieciva_2024

Možnosť venovať 2 percentá z dane za rok 2023 na podporu včelárenia

Milí priatelia,
Výbor ZO SZV Bratislava sa aj tento rok na vás obracia s prosbou o venovanie 2 percent z dane pre podporu včelárstva a včelárenie v rámci našej  základnej organizácie.
Možnosť venovať 2 percentá z dane z príjmov je do 30. apríla 2024.

Podrobnosti k našej organizácii ZO SZV Bratislava je možné nájsť na nasledovnej stránke:
https://www.notar.sk/prijimatelia/  , naše IČO: 001783490019

https://www.notar.sk/poberatel/?actId=6569a5f897713164e1e86daf

Budeme vďační, ak sa zapojíte Vy a tiež Vaši blízki z okruhu rodiny, priateľov, známych a spoločne podporíte  ušľachtilú činnosť akou včelárstvo a včelárenie nepochybne je.

V prílohe nájdete formulár, ktorý je potrebné vyplniť a odovzdať na daňovom úrade.
Získané prostriedky využijeme na činnosti, prospešné pre našich členov včelárov a pre podporu a propagáciu včelárstva a včelárenie.

Tým ktorí prispejú na 2% ZO SZV Bratislava, to bude zohľadnené pri objednávaní časopisov, tak ako to robíme každý rok.
Darcovia dvoch percent prosím nezabudnite objednávku časopisov zrealizovať cez google formulár ktorý každoročne posielame a vyznačte, že ste odovzdali dve percentá na ZO SZV Ba.

Vopred úprimne ďakujeme.

Výbor ZO SZV Bratislava

Vyhlasenie 2Percenta 2023

Dokumenty z Výročnej členskej schôdze ZO SZV Ba konanej 7.3.2023 v Ba na Botanickej 17

Dokumenty z Výročnej členskej schôdze ZO SZV Ba konanej 7.3.2023 v Bratislave na Botanickej 17

Plán činnosti ZO SZV Bratislava pre rok 2023

Sprava navrhovej komisie a Uznesenie_z_VCS_ZO SZV Ba 7.3.2023 str.1

Sprava navrhovej komisie a Uznesenie_z_VCS_ZO SZV Ba 7.3.2023 str.2

hodnotiaca_sprava_ZO SZV Ba_za_rok_2022 VCS 7.3.2023 str. 1 az 3

hodnotiaca_sprava_ZO SZV Ba_za_rok_2022 VCS 7.3.2023 str. 4

Sprava RK komisie VCS ZO SZV Ba 7.3.2023 str.1

Sprava RK komisie VCS ZO SZV Ba 7.3.2023 str.2

Sprava RK komisie VCS ZO SZV Ba 7.3.2023 str.3

Priloha_2_Ziadost-o-poskytnutie-pomoci-2022_2023-podla-10_2023-ZO-SZV-Bratislava3

Vyrocna schodza 2023 zdravotny stav

 

Výbor ZO SZV Bratislava

 

 

 

Možnosť venovať 2 percentá z dane za rok 2022 na podporu včelárenia

Milí priatelia,
Výbor ZO SZV Bratislava sa aj tento rok na vás obracia s prosbou o venovanie 2 percent z dane pre podporu včelárstva a včelárenie v rámci našej  základnej organizácie.
Možnosť venovať 2 percentá z dane z príjmov je do 30. apríla 2023.

Podrobnosti k našej organizácii ZO SZV Bratislava je možné nájsť na nasledovnej stránke:
https://www.notar.sk/prijimatelia/  , naše IČO: 001783490019      https://www.notar.sk/poberatel/?actId=63845fbad090df707d8ab0a6

Budeme vďační, ak sa zapojíte Vy a tiež Vaši blízki z okruhu rodiny, priateľov, známych a spoločne podporíte  ušľachtilú činnosť akou včelárstvo a včelárenie nepochybne je.

V prílohe nájdete formulár, ktorý je potrebné vyplniť a odovzdať na daňovom úrade.
Získané prostriedky využijeme na činnosti, prospešné pre našich členov včelárov a pre podporu a propagáciu včelárstva a včelárenie.

Tým ktorí prispejú na 2% ZO SZV Bratislava, to bude zohľadnené pri objednávaní časopisov, tak ako to robíme každý rok.
Darcovia dvoch percent prosím nezabudnite objednávku časopisov zrealizovať cez google formulár ktorý každoročne posielame a vyznačte, že ste odovzdali dve percentá na ZO SZV Ba.

Vopred úprimne ďakujeme.

Výbor ZO SZV Bratislava

2Percenta_Vyhlasenie2022

Objednávka liečiv na rok 2023

Milí priatelia,
dovoľujeme si vám pripomenúť, že objednať si liečivá na rok 2023 je možné do nedeľe 12.03.2023.
Na členskej schôdzi 7.3.2023 si môžete objednať a zaplatiť liečivá na rok 2023. Kontaktná osoba pre liečivá je Eduard Zeleňák.

Liečivá je možné objednať aj elektronicky.
Na email zo.szv.bratislava@gmail.com treba poslať vyplnenú prílohu a zaplatiť za liečivá na účet našej ZO.
Číslo účtu SK51 0900 0000 0000 1145 6337. VS – vaše číslo v CEHZ. V správe pre príjemcu uviesť text: liečiváSZV2023-vaše priezvisko.
Druhá možnosť je priniesť vyplnenú objednávku na schôdzu a zaplatiť osobne.
K dispozícii budú aj formuláre, takže tí ktorí nemajú inú možnosť, môžu objednávku vyplniť priamo na členskej schôdzi 7.3.2023.

Uzávierka objednávok na liečivá je v nedeľu 12.03.2023.

 

Formuláre na objednávku liečiv:

Formular_lieciva_2023

formular_lieciva_2023

Podmienky prijímania nových členov ZO SZV Bratislava

Podľa Stanov Slovenského zväzu včelárov (SZV) prijíma v Základnej organizácii SZV Bratislava nových členov Výbor organizácie. V našej ZO SZV Bratislava je zvykom, aby sa uchádzač o členstvo prišiel osobne predstaviť na stretnutie Výboru a porozprával niečo o sebe, svojich skúsenostiach so včelami a očakávaniach, ktoré od včelárenia má. Členovia Výboru mu na stretnutí predstavia služby, ktoré v organizácii bežne ponúkame pre členov.
Po odovzdaní prihlášky potom Výbor rozhodne o prijatí, resp. neprijatí nového člena. Následne, po zaplatení členského a zápisného, sa uchádzač o členstvo stáva členom ZO SZV Bratislava.

Z dôvodu obmedzení súvisiacich s pandémiou sa aktuálne Výbor stretáva dištančne prostredníctvom aplikácie ZOOM. Preto prosíme záujemcov o členstvo, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku oskenovali alebo odfotili a poslali ju elektronicky spolu so svojim predstavením, opisom skúseností a očakávaní v texte emailu na adresu zo.szv.bratislava@gmail.com alebo na sadovsky.adam@gmail.com . Následne bude Výbor hlasovať o ich prijatí, resp. neprijatí. V prípade nejasností alebo otázok, budú uchádzači o členstvo pozvaní na online stretnutie Výboru.

Prihlášku do SZV nájdete tu: https://vcelari.sk/2019/05/clenska-prihlaska-do-slovenskeho-zvazu-vcelarov/

ZO SZV Bratislava informuje o svojej činnosti na adrese https://bratislava.vcelari.sk/, ďalšie informácie získajú uchádzači o členstvo po odoslaní prihlášky. Výšku členského a zápisného ako aj platobné údaje dostanú uchádzači o členstvo potom, ako Výbor potvrdí ich prijatie do organizácie.

 

Výbor ZO SZV Bratislava