Podmienky prijímania nových členov ZO SZV Bratislava

Podľa Stanov Slovenského zväzu včelárov (SZV) prijíma v Základnej organizácii SZV Bratislava nových členov Výbor organizácie. V našej ZO SZV Bratislava je zvykom, aby sa uchádzač o členstvo prišiel osobne predstaviť na stretnutie Výboru a porozprával niečo o sebe, svojich skúsenostiach so včelami a očakávaniach, ktoré od včelárenia má. Členovia Výboru mu na stretnutí predstavia služby, ktoré v organizácii bežne ponúkame pre členov.
Po odovzdaní prihlášky potom Výbor rozhodne o prijatí, resp. neprijatí nového člena. Následne, po zaplatení členského a zápisného, sa uchádzač o členstvo stáva členom ZO SZV Bratislava.

Z dôvodu obmedzení súvisiacich s pandémiou sa aktuálne Výbor stretáva dištančne prostredníctvom aplikácie ZOOM. Preto prosíme záujemcov o členstvo, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku oskenovali alebo odfotili a poslali ju elektronicky spolu so svojim predstavením, opisom skúseností a očakávaní v texte emailu na adresu zo.szv.bratislava@gmail.com alebo na sadovsky.adam@gmail.com . Následne bude Výbor hlasovať o ich prijatí, resp. neprijatí. V prípade nejasností alebo otázok, budú uchádzači o členstvo pozvaní na online stretnutie Výboru.

Prihlášku do SZV nájdete tu: https://vcelari.sk/2019/05/clenska-prihlaska-do-slovenskeho-zvazu-vcelarov/

ZO SZV Bratislava informuje o svojej činnosti na adrese https://bratislava.vcelari.sk/, ďalšie informácie získajú uchádzači o členstvo po odoslaní prihlášky. Výšku členského a zápisného ako aj platobné údaje dostanú uchádzači o členstvo potom, ako Výbor potvrdí ich prijatie do organizácie.

 

Výbor ZO SZV Bratislava

Pozvánka na prednášku na tému Všeobecné včelárstvo so zameraním na choroby včiel a opatrenia proti nim

Priateľky a priatelia včelári,
dovoľujeme si vás pozvať na členskú schôdzu ZO SZV Bratislava spojenú s prednáškou na tému Všeobecné včelárstvo so zameraním na choroby včiel a opatrenia proti nim.
Prednášať bude priateľ Ján Piš, dlhoročný včelár a učiteľ včelárstva.
Prednáška sa uskutoční v utorok 5.10.2021 v štandardnom čase 17:00 na štandardom mieste t.j. v Aule ŠVPS na Botanickej 17. v Bratislave.

Pozor: S ohľadom na stále prebiehajúcu aktuálnu situáciu s Covid 19 vás prosíme dodržiavať nariadenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: tj. dezinfikovať si ruky, nosiť rúško a dodržiavať odstup.
Poprosíme aby si včelári vždy medzi sebou nechali aspon jedno miesto volné pokiaľ nie sú z rovnakej domácnosti a pri vstupe do Auly si dezinfikovali ruky.

 

Výbor ZO SZV Bratislava

Pozvánka na prednášku na tému Ako sa včelári u veľkovčelárov Cihlárovych

Priateľky a priatelia včelári,
dovoľujeme si vás pozvať na členskú schôdzu ZO SZV Bratislava spojenú s prednáškou na tému Ako sa včelári u veľkovčelárov Cihlárovych(vyše 1500 včelstiev) a ktoré z ich metodík by mohol využiť aj náš včelár.
Prednášať bude David Prievalský ktory na včelárskej farme u Cihlárovych pracoval niekoľko rokov.
Prednáška sa uskutoční v utorok 7.9.2021 v štandardnom čase 17:00 na štandardom mieste t.j. v Aule ŠVPS na Botanickej 17. v Bratislave.

Pozor: S ohľadom na stále prebiehajúcu aktuálnu krízu s Covid 19 vás prosím dodržiavať nariadenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:  tj dezinfikovať si ruky, nosiť rúško a dodržiavať odstup.

Noví včelári spravili úspešne skúšku

Noví včelári spravili úspešne skúšku

Na strednom odbornom učilisti pod Bánošom v Banskej Bystrici spravili úspešne skúšku noví včelári, členovia našej ZO SZV Bratislava a včelárského krúžku u Štefana Užáka.

Gratulujem mojím už bývalým krúžkarom k úspešnému ukončeniu vzdelávania. Ďakujem chlapi, nesklamali ste a vitajte v klube!  Prajem kopce medu, žiadne žihadlá a ešte väčší kopec radosti pri práci s „dievčatami“.

Štefan

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO SZV Bratislava dňa 29.6.2021

Priateľky a priatelia včelári,
júnová členská schôdza bude dňa 29.6.2021 a bude súčasne výročnou členskou schôdzou.
Rád by som vás v mene výboru ZO SZV Bratislava na túto schôdzu pozval.
Vzhľadom k tomu, že bude treba popodpisovať tlačivá, vaša účasť je potrebná.
Kto sa nebudete môcť zúčastniť schôdze, dajte mi vedieť a termín podpisania tlačív si dohodneme.
Priestory budú otvorené od 16:30. Prídite skôr, aby sme mali dostatok času na administratívu a prípadnú diskusiu s ďalšími členmi.
Oficiálny začiatok schôdze je 17:00 v Aule SVPS na Botanickej 17 v Bratislave.

S pozdravom

Ing. Adam Sadovsky
predseda ZO SZV Bratislava

Moznost venovat 2 percenta na podporu vcelarenia

Možnosť venovať 2 percentá na podporu včelárenia

Milí priatelia,
Výbor ZO SZV Bratislava sa aj tento rok na Vás obracia s prosbou o venovanie 2 percent z dane pre podporu včelárstva a včelárenie v rámci našej  základnej organizácie.
Možnosť venovať 2 percentá z dane z príjmov je do 30. apríla 2021.

Podrobnosti k našej organizácii ZO SZV Bratislava je možné nájsť na nasledovnej stránke:
https://www.notar.sk/poberatel/?actId=5ff0df4857829454e4d2c9f9

Budeme vďační, ak sa zapojíte vy a tiež vaši blízki z okruhu rodiny, priateľov, známych a spoločne podporíte  ušľachtilú činnosť akou včelárstvo a včelárenie nepochybne je.

Vyhlasenie_2_percenta_z_dane_z_2020

V prilohe je formulár, ktorý je potrebné vyplniť a odovzdať spolu s potvrdením od zamestnávateľa na daňovom úrade.

Získané prostriedky využijeme na činnosti, prospešné pre našich členov včelárov a pre podporu a propagáciu včelárstva a včelárenie.

Vopred úprimne ďakujeme.

Výbor ZO SZV Bratislava

S pozdravom
Adam Sadovsky

Výbor ZO SZV Bratislava rozhodol, že ruší členské schôdze plánované v októbri, novembri a decembri 2020

Milí priatelia
s ohľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku a s ohľadom na navrhované opatrenia Ústredného krízového štábu, výbor ZO SZV Bratislava rozhodol, že ruší členské schôdze plánované v októbri, novembri a decembri 2020.

Ak nám to epidemiologická situácia na Slovensku umožní, tak planované prednášky budú presunuté do prvej polovice budúceho roku 2021.

O termínoch budete včas informovaní.

S pozdravom
Ing. Adam Sadovský

Zrušené – prednášky Nové metódy monitorovania a liečenia včelstiev a Testovanie antibakteriálnej aktivity medu

Zrušené

Priateľky a priatelia včelári,

dovoľujem si vás pozvať na členskú schôdzu ZO SZV Bratislava konanú dňa 6.10.2020 spojenú s prednáškami – jedna na tému Nové metódy monitorovania a liečenia včelstiev od Ing. Petra Kočalku a druhá na tému Testovanie antibakteriálnej aktivity medu od Ing. Juraja Majtána, DrSc. https://www.medovelaboratorium.sk/sluzby/
Zrušené

Pozor: S ohľadom na stále prebiehajúcu aktuálnu krízu s Covid 19 vás prosím dodržiavať nariadenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:  tj dezinfikovať si ruky, nosiť rúško a dodržiavať odstup. Poprosím aby si včelári vždy medzi sebou nechali aspon jedno miesto volné pokiaľ nie sú z rovnakej domácnosti a pri vstupe do Auly si dezinfikovali ruky.

Stretávame sa v utorok 6.10.2020 v štandardnom čase 17:00 na štandardom mieste t.j. v Aule SVPS na Botanickej 17. Bratislava.

Zrušené