Seminár MATERSKÁ KAŠIČKA a TRÚDÍ HOMOGENÁT sa uskutoční na Včelárskej paseke, Kráľová pri Senci v termíne 7.- 8.mája 2022

Seminár MATERSKÁ KAŠIČKA a TRÚDÍ HOMOGENÁT sa uskutoční na Včelárskej paseke, Kráľová pri Senci v termíne 7.- 8.mája 2022

Prihlásiť sa môžete na:

Kontaktný mail: akpvzdelavanie@gmail.com
Kontaktný telefón: 0911 948 979

Pozvánka na seminár Materská kašička a trúdi homogenát

Prednáška „Chov matiek zameraný na produkciu materskej kašičky“ bude v utorok 3.5.2022 od 17:00 v Aule SVPS na Botanickej 17, Bratislava.

Milí priatelia,

pozývame vás na prednášku „Chov matiek zameraný na produkciu materskej kašičky“ ktorá sa uskutoční v utorok 3.5.2022 od 17:00 v Aule SVPS na Botanickej 17, Bratislava.

Prednášajúcim bude predseda SZV Ing. Milan Rusnák.
Predpokladaná dĺžka prednášky: 2 hodiny.

Výbor ZO SZV Bratislava

Prednáška „Starostlivosť o včelstvá počas roka a NV 337/2019, technológia komorovania včelstiev“ bude v utorok 5.4.2022 od 17:00 v Aule SVPS na Botanickej 17, Bratislava.

Ahojte priatelia,

pozyvame vas na prednášku „Starostlivosť o včelstvá počas roka a NV 337/2019, technológia komorovania včelstiev“ ktorá sa uskutoční v utorok 5.4.2022 od 17:00 v Aule SVPS na Botanickej 17, Bratislava.

Prednášajúcim bude predseda našej RZ SZV Ba Ladislav Ševčík.
Predpokladaná dĺžka prednášky: 2 hodiny.

Výbor ZO SZV Bratislava

Objednávka liečiv na rok 2022

Milí priatelia,
dovoľujeme si vám pripomenúť, že objednať si liečivá na rok 2022 je možné do nedeľe 13.03.2022.
Do tohto dátumu je nutné poslať objednávky pánovi Ing. Petrovi Pištovi na adresu: peter.pista@gmail.com, uhradiť požadovanú sumu na číslo účtu SK51 0900 0000 0000 1145 6337, pričom ako VS treba uviesť – vaše číslo v CEHZ.
V správe pre príjemcu treba uviesť text: liečiváSZV2022-vaše priezvisko.

V prílohe je zoznam liečiv a objednávkový formulár: Formular_lieciva_2022
Objednané liečivá budú distribuované na nasledujúcej členskej schôdzi v utorok 05.04.2022.

Výbor ZO SZV BA

Možnosť venovať 2 percentá z dane za rok 2021 na podporu včelárenia

Milí priatelia,
Výbor ZO SZV Bratislava sa aj tento rok na vás obracia s prosbou o venovanie 2 percent z dane pre podporu včelárstva a včelárenie v rámci našej  základnej organizácie.
Možnosť venovať 2 percentá z dane z príjmov je do 30. apríla 2022.

Podrobnosti k našej organizácii ZO SZV Bratislava je možné nájsť na nasledovnej stránke:
https://www.notar.sk/poberatel/?actId=618bc77d3e69521b5b013fbd

Budeme vďační, ak sa zapojíte vy a tiež vaši blízki z okruhu rodiny, priateľov, známych a spoločne podporíte  ušľachtilú činnosť akou včelárstvo a včelárenie nepochybne je.

V prílohe nájdete formulár, ktorý je potrebné vyplniť a odovzdať na daňovom úrade.

Získané prostriedky využijeme na činnosti, prospešné pre našich členov včelárov a pre podporu a propagáciu včelárstva a včelárenie.

Tým ktorí prispejú na 2% ZO SZV Bratislava, to bude zohľadnené pri objednávaní časopisov, tak ako to robíme každý rok.

Vopred úprimne ďakujeme.

Výbor ZO SZV Bratislava

Vyhlasenie 2 Percenta z dane 2021

Výročná členská schôdza ZO SZV Bratislava spojená s prednáškou bude v utorok 1.3.2022 o 17:00

Milí priatelia,

dovoľujeme si vás pozvať na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v utorok 1.3.2022 v Aule SVPS na Botanickej o 17:00 (štandardné miesto).
Súčasťou členskej schôdze bude aj prednáška od Milana Rusnáka na tému: „dotácie podľa NV 337/2019 a Sršeň ázijsky“.
Milana Rusnáka predsedu SZV sa tiež môžete opýtať na aktuálne témy ktoré rezonujú včelárskou verejnosťou.

Súčasťou členskej schôdze bude aj aktualizácia zloženia výboru ZO SZV Bratislava.

S ohľadom na stále prebiehajúcu aktuálnu krízu s Covid 19 vás prosíme dodržiavať nariadenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:  tj dezinfikovať si ruky, nosiť rúško a dodržiavať odstup. Prosíme aby si včelári vždy medzi sebou nechali aspoň jedno voľné miesto pokiaľ nie sú z rovnakej domácnosti a pri vstupe do Auly si dezinfikovali ruky.

Výbor ZO SZV Bratislava

Podmienky prijímania nových členov ZO SZV Bratislava

Podľa Stanov Slovenského zväzu včelárov (SZV) prijíma v Základnej organizácii SZV Bratislava nových členov Výbor organizácie. V našej ZO SZV Bratislava je zvykom, aby sa uchádzač o členstvo prišiel osobne predstaviť na stretnutie Výboru a porozprával niečo o sebe, svojich skúsenostiach so včelami a očakávaniach, ktoré od včelárenia má. Členovia Výboru mu na stretnutí predstavia služby, ktoré v organizácii bežne ponúkame pre členov.
Po odovzdaní prihlášky potom Výbor rozhodne o prijatí, resp. neprijatí nového člena. Následne, po zaplatení členského a zápisného, sa uchádzač o členstvo stáva členom ZO SZV Bratislava.

Z dôvodu obmedzení súvisiacich s pandémiou sa aktuálne Výbor stretáva dištančne prostredníctvom aplikácie ZOOM. Preto prosíme záujemcov o členstvo, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku oskenovali alebo odfotili a poslali ju elektronicky spolu so svojim predstavením, opisom skúseností a očakávaní v texte emailu na adresu zo.szv.bratislava@gmail.com alebo na sadovsky.adam@gmail.com . Následne bude Výbor hlasovať o ich prijatí, resp. neprijatí. V prípade nejasností alebo otázok, budú uchádzači o členstvo pozvaní na online stretnutie Výboru.

Prihlášku do SZV nájdete tu: https://vcelari.sk/2019/05/clenska-prihlaska-do-slovenskeho-zvazu-vcelarov/

ZO SZV Bratislava informuje o svojej činnosti na adrese https://bratislava.vcelari.sk/, ďalšie informácie získajú uchádzači o členstvo po odoslaní prihlášky. Výšku členského a zápisného ako aj platobné údaje dostanú uchádzači o členstvo potom, ako Výbor potvrdí ich prijatie do organizácie.

 

Výbor ZO SZV Bratislava

Pozvánka na prednášku na tému Všeobecné včelárstvo so zameraním na choroby včiel a opatrenia proti nim

Priateľky a priatelia včelári,
dovoľujeme si vás pozvať na členskú schôdzu ZO SZV Bratislava spojenú s prednáškou na tému Všeobecné včelárstvo so zameraním na choroby včiel a opatrenia proti nim.
Prednášať bude priateľ Ján Piš, dlhoročný včelár a učiteľ včelárstva.
Prednáška sa uskutoční v utorok 5.10.2021 v štandardnom čase 17:00 na štandardom mieste t.j. v Aule ŠVPS na Botanickej 17. v Bratislave.

Pozor: S ohľadom na stále prebiehajúcu aktuálnu situáciu s Covid 19 vás prosíme dodržiavať nariadenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: tj. dezinfikovať si ruky, nosiť rúško a dodržiavať odstup.
Poprosíme aby si včelári vždy medzi sebou nechali aspon jedno miesto volné pokiaľ nie sú z rovnakej domácnosti a pri vstupe do Auly si dezinfikovali ruky.

 

Výbor ZO SZV Bratislava