Na návšteve s priateľmi u priateľov

Mistelbach, 26.6.2010Mistelbach, 26.6.2010


Na poznávacom zájazde, ktorý zorganizovali priatelia včelári z R SVS sa zúčastnili aj niektorí členovia našej ZO a spolu, neďaleko rakúskeho mestečka Mistelbach navštívili uznávanú farmu a jedinečnú šľachtiteľskú stanicu na chov včelích matiek línie „Sklenár“.


Aj touto cestou ďakujme organizátorovi podujatia R SVS Bratislava.