Prednasky september, oktober november na Botanickej 17 v Aule SVPS

September:
Dňa 8.9.2015 od 17:00 pan Gašperík Juraj, Ing. CSc(clen ZO SZV Ba a tiež
člen Slovenskej apiterapeutickej spoločnosťi) nám prednesie jeho
skúsenosti na tému Apiterapia, učasť bezplatná


Október:
Dňa 2.10.2015 od 17.00 - 21.00 bude konferencia "Medicínske využitie
včelích produktov", prednášatelia: Dr. Košlík a MVDr. Toporčák, učasť bezplatná


Dňa 17.10.2015 od 10:00 - 15:00 bude medzinárodna konferencia "Liečenie
hypertermiou" čiže ošetrovanie včelstiev teplom proti klieštikovy,
prednášatelia Falix Minuk, Wolfgang Wimmer, Olga Cadosch, rezervačný

September:
Dňa 8.9.2015 od 17:00 pan Gašperík Juraj, Ing. CSc(clen ZO SZV Ba a tiež
člen Slovenskej apiterapeutickej spoločnosťi) nám prednesie jeho
skúsenosti na tému Apiterapia, učasť bezplatná


Október:
Dňa 2.10.2015 od 17.00 - 21.00 bude konferencia "Medicínske využitie
včelích produktov", prednášatelia: Dr. Košlík a MVDr. Toporčák, učasť bezplatná


Dňa 17.10.2015 od 10:00 - 15:00 bude medzinárodna konferencia "Liečenie
hypertermiou" čiže ošetrovanie včelstiev teplom proti klieštikovy,
prednášatelia Falix Minuk, Wolfgang Wimmer, Olga Cadosch, rezervačný
poplatok 5 eur treba dopredu uhradiť na CSEE, o.z. č. účtu 0631972092 /
0900 (do poznamky uviest svoje meno) a potvrdiť účasť na
helena.prokova@ekologika.sk prípadne tel.č. 00421 902 323 462


November:
Dňa  3.11.2015 od 17:00  bude prednáška 
Antibakteriálne látky v mede a ich význam pri ochrane zdravia včiel - výsledky sezóny 2015 kde nám prednašajúca RNDr. Valachová Ivana PhD ukáže výsledky celosezónnych testov
antibakteriálnych látok v medoch z našich včelníc, učasť bezplatná