Prednasky, seminare a kurzy organizovane v prvom stvrtroku 2016

ZO SZV Bratislava v spolupráci s Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok organizuje kurz „Asistent úradného veterinárneho lekára – preškolenie“       
Kurz bude v Bratislave na Botanickej 17 v aule SVPS dna 29.01.2016 od 8:30     Kurz je určený len pre asistentov veterinárneho lekára ktorým už vypršala platnosť AUVL.
Zaregistrujte sa cez web: http://goo.gl/forms/LeJHg5nHLB

ZO SZV Bratislava v spolupráci s Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok organizuje kurz „Asistent úradného veterinárneho lekára – preškolenie“       
Kurz bude v Bratislave na Botanickej 17 v aule SVPS dna 29.01.2016 od 8:30     Kurz je určený len pre asistentov veterinárneho lekára ktorým už vypršala platnosť AUVL.
Zaregistrujte sa cez web: http://goo.gl/forms/LeJHg5nHLB

ZO SZV Bratislava organizuje v Aule SVPS na Botanickej 17 Bratislava od 17:00
1.3.2015 prednášku Anka Novosadová – Chov včelích matiek
Prednášajúca je členkou združenia Chovateľov včelích matiek a dlhoročná úspešná chovateľka.
Osnova prednášky:
– dôležitosť kvality včelích matiek a úskalia ich chovu
– Kvalitná matka = silné a zdravé včelstvo = vysoké výnosy, či už medu alebo peľu.
– pri malom množstve je chov matiek zbytočný a drahý, jednoduchšie je kúpiť si kvalitné matky od chovateľa matiek.
– Postupy chovu matiek.
– termíny čo je to plemenné včelstvo, chovné včelstvo, štartér a pod.
– chov matiek vo včelstve bez matky – osirelci a chov matiek za prítomnosti matky.
– rôzne pomôcky na chov matiek.
– používanie chovného rámika Nikot, jeho výhody a úskalia.
– význam vkladania stavebných rámikov do včelstiev.
– chov matiek v oplodniačich, v plemenáčoch a v systéme „ MINI Plus SK“. Je to jej systém chovu matiek v malých úlikoch so 6 rámikmi rámikovej miery ? Langstroth polovičnej šírky. Výhoda je, že matky majú dostatok plástovej plochy na plodovanie a po odobratí matiek zostáva v úlikoch stále dostatok včiel na prijatie novej matky.
– spôsob zimovania rezervných matiek u týchto úlikoch na 2 – 3 nádstavkoch a následné rozdelenie na jar ďalšieho roku.
– pridávanie matiek do včelstiev, či už vlastných, alebo zakúpených od chovateľov.

ZO SZV Bratislava organizuje v Aule SVPS na Botanickej 17 Bratislava od 17:00
5.4.2015 Mgr. Ján Piš – Technológia včelárenia