Výročná členská schôdza ZO SZV Bratislava spojená s prednáškou bude v utorok 1.3.2022 o 17:00

Milí priatelia,

dovoľujeme si vás pozvať na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v utorok 1.3.2022 v Aule SVPS na Botanickej o 17:00 (štandardné miesto).
Súčasťou členskej schôdze bude aj prednáška od Milana Rusnáka na tému: „dotácie podľa NV 337/2019 a Sršeň ázijsky“.
Milana Rusnáka predsedu SZV sa tiež môžete opýtať na aktuálne témy ktoré rezonujú včelárskou verejnosťou.

Súčasťou členskej schôdze bude aj aktualizácia zloženia výboru ZO SZV Bratislava.

S ohľadom na stále prebiehajúcu aktuálnu krízu s Covid 19 vás prosíme dodržiavať nariadenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:  tj dezinfikovať si ruky, nosiť rúško a dodržiavať odstup. Prosíme aby si včelári vždy medzi sebou nechali aspoň jedno voľné miesto pokiaľ nie sú z rovnakej domácnosti a pri vstupe do Auly si dezinfikovali ruky.

Výbor ZO SZV Bratislava