Objednávka liečiv na rok 2024

Milí priatelia,
dovoľujeme si vám pripomenúť, že objednať si liečivá na rok 2024 je možné do nedeľe 10.03.2024.
Na členskych schôdzach 6.2. a 5.3.2024 si môžete objednať a zaplatiť liečivá na rok 2024.

Kontaktná osoba pre liečivá je Kamil Jacečko.

Liečivá je možné objednať aj elektronicky.
Na email zo.szv.bratislava@gmail.com treba poslať vyplnenú prílohu a zaplatiť za liečivá na účet našej ZO.
Číslo účtu SK51 0900 0000 0000 1145 6337. VS – vaše číslo v CEHZ. V správe pre príjemcu uviesť text: liečiváSZV2024-vaše priezvisko.
Druhá možnosť je priniesť vyplnenú objednávku na schôdzu a zaplatiť osobne.
K dispozícii budú aj formuláre, takže tí ktorí nemajú inú možnosť, môžu objednávku vyplniť priamo na členskych schôdzach 6.2. a 5.3.2024.

Uzávierka objednávok na liečivá je v nedeľu 10.03.2024.

Formuláre na objednávku liečiv:

Formular_lieciva_2024