Pozvánka na prednášku – Starostlivosť o včelstvá počas roka a chov matiek – utorok 4.4.2023

Pozvánka na prednášku – Starostlivosť o včelstvá počas roka a chov matiek

Milí priatelia,
dovoľujeme si vás pozvať na aprílovú členskú schôdzu, spojenú s prednáškou: „Starostlivosť o včelstvá počas roka a chov matiek“.
Členská schôdza sa uskutoční v Aule SVPS na Botanickej 17, v Bratislave o 17:00 (štandardné miesto) v utorok 4.4.2023.

Prednášajúcou bude Mgr. Blanka Vincová, ktorá je treťou generáciou chovateľov včelích matiek. Pracuje na rodinnej farme, ktorá funguje
od roku 1939 a obhospodaruje viac ako 150 včelstiev.

Pred prednáškou budeme distribuovať objednané liečivá, preto prosím všetkých členov, aby prišli na prednášku minimálne 20 minút pred jej začatím, t.j. o 16:40!

Výbor ZO SZV Bratislava

Dokumenty z Výročnej členskej schôdze ZO SZV Ba konanej 7.3.2023 v Ba na Botanickej 17

Dokumenty z Výročnej členskej schôdze ZO SZV Ba konanej 7.3.2023 v Bratislave na Botanickej 17

Plán činnosti ZO SZV Bratislava pre rok 2023

Sprava navrhovej komisie a Uznesenie_z_VCS_ZO SZV Ba 7.3.2023 str.1

Sprava navrhovej komisie a Uznesenie_z_VCS_ZO SZV Ba 7.3.2023 str.2

hodnotiaca_sprava_ZO SZV Ba_za_rok_2022 VCS 7.3.2023 str. 1 az 3

hodnotiaca_sprava_ZO SZV Ba_za_rok_2022 VCS 7.3.2023 str. 4

Sprava RK komisie VCS ZO SZV Ba 7.3.2023 str.1

Sprava RK komisie VCS ZO SZV Ba 7.3.2023 str.2

Sprava RK komisie VCS ZO SZV Ba 7.3.2023 str.3

Priloha_2_Ziadost-o-poskytnutie-pomoci-2022_2023-podla-10_2023-ZO-SZV-Bratislava3

Vyrocna schodza 2023 zdravotny stav

 

Výbor ZO SZV Bratislava

 

 

 

Pozvánka na prednášku a výročnú členskú schôdzu v utorok 7.3.2023 o 17:00

Milí priatelia,

dovoľujem si Vás pozvať na nasledujúcu výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v utorok 7.3.2023 v Aule SVPS na Botanickej o 17:00 (štandardné miesto).
Súčasťou výročnej členskej schôdze bude aj prednáška od pána Juraja Gašperíka a  Zuzany Juríčkovej na tému: Život a dielo Dr. Jána Gašperíka“ – zakladateľa moderného včelárskeho spolku v Československu.

Súčasťou výročnej členskej schôdze budú aj voľby do výboru ZO SZV Ba a do kontrolnej komisie ZO SZV Ba.

Noví kandidáti na funkcie vo výbore či v kontrolnej komisie ZO SZV Ba, nech sa prihlásia predsedovi alebo tajomníkovi ZO SZV Ba do 3.03.2023

Radi privítame všetkých členov, ktorí majú záujem pomôcť a posunúť našu ZO dopredu.

 

Na členskej schôdzi 7.3.2023 si môžete objednať a zaplatiť liečivá na rok 2023. Kontaktná osoba pre liečivá je Eduard Zeleňák.
K dispozícii budú aj formuláre, takže tí ktorí nemajú inú možnosť, môžu objednávku vyplniť priamo a zaplatiť na členskej schôdzi.

 

Výbor ZO SZV BA

Možnosť venovať 2 percentá z dane za rok 2022 na podporu včelárenia

Milí priatelia,
Výbor ZO SZV Bratislava sa aj tento rok na vás obracia s prosbou o venovanie 2 percent z dane pre podporu včelárstva a včelárenie v rámci našej  základnej organizácie.
Možnosť venovať 2 percentá z dane z príjmov je do 30. apríla 2023.

Podrobnosti k našej organizácii ZO SZV Bratislava je možné nájsť na nasledovnej stránke:
https://www.notar.sk/prijimatelia/  , naše IČO: 001783490019      https://www.notar.sk/poberatel/?actId=63845fbad090df707d8ab0a6

Budeme vďační, ak sa zapojíte Vy a tiež Vaši blízki z okruhu rodiny, priateľov, známych a spoločne podporíte  ušľachtilú činnosť akou včelárstvo a včelárenie nepochybne je.

V prílohe nájdete formulár, ktorý je potrebné vyplniť a odovzdať na daňovom úrade.
Získané prostriedky využijeme na činnosti, prospešné pre našich členov včelárov a pre podporu a propagáciu včelárstva a včelárenie.

Tým ktorí prispejú na 2% ZO SZV Bratislava, to bude zohľadnené pri objednávaní časopisov, tak ako to robíme každý rok.
Darcovia dvoch percent prosím nezabudnite objednávku časopisov zrealizovať cez google formulár ktorý každoročne posielame a vyznačte, že ste odovzdali dve percentá na ZO SZV Ba.

Vopred úprimne ďakujeme.

Výbor ZO SZV Bratislava

2Percenta_Vyhlasenie2022

Objednávka liečiv na rok 2023

Milí priatelia,
dovoľujeme si vám pripomenúť, že objednať si liečivá na rok 2023 je možné do nedeľe 12.03.2023.
Na členskej schôdzi 7.3.2023 si môžete objednať a zaplatiť liečivá na rok 2023. Kontaktná osoba pre liečivá je Eduard Zeleňák.

Liečivá je možné objednať aj elektronicky.
Na email zo.szv.bratislava@gmail.com treba poslať vyplnenú prílohu a zaplatiť za liečivá na účet našej ZO.
Číslo účtu SK51 0900 0000 0000 1145 6337. VS – vaše číslo v CEHZ. V správe pre príjemcu uviesť text: liečiváSZV2023-vaše priezvisko.
Druhá možnosť je priniesť vyplnenú objednávku na schôdzu a zaplatiť osobne.
K dispozícii budú aj formuláre, takže tí ktorí nemajú inú možnosť, môžu objednávku vyplniť priamo na členskej schôdzi 7.3.2023.

Uzávierka objednávok na liečivá je v nedeľu 12.03.2023.

 

Formuláre na objednávku liečiv:

Formular_lieciva_2023

formular_lieciva_2023

Pozvánka na prednášku – Včelárstvo vo svete a Apimondia 2022- utorok 6.12.2022

Milí priatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať na decembrovú členskú schôdzu, spojenú s prednáškou: „včelárstvo vo svete a Apimondia 2022“.

Členská schôdza sa uskutoční v Aule SVPS na Botanickej 17, v Bratislave o 17:00 (štandardné miesto) v utorok 6.12.2022.
Prednášajúcou bude Ing. Zuzana Gašperíková Juríčková.

Prednášku budete môcť sledovať aj cez  Zoom meeting. Môžete sa pripojiť cez linku:
https://us05web.zoom.us/j/2243833306?pwd=eXF3SUNsWmo1UVFaYU8xQW1pVGVSUT09
alebo cez Zoom klienta  https://www.zoom.us/download#client_4meeting
Meeting ID: 224 383 3306
Passcode: vcelariBa

Nakoľko je potrebné podla obežníku SZV č. 19 pripraviť delegátov na Valné zhromaždenie, budeme musieť na členskej schôdzi pred prednáškou zorganizovať volby delegáta a náhradníka delegáta na VZ SZV.

https://vcelari.sk/2022/11/obeznik-szv-c-19-2022-usmernenie-k-vyrocnym-clenskym-schodzam-a-konferenciam-zo-szv-v-roku-2023/

Výbor ZO SZV Bratislava

Slávnostné posvätenie vlajky základnej organizácie SZV Bratislava

Slávnostné posvätenie vlajky základnej organizácie SZV Bratislava

ZO SZV Bratislava pozvala hostí a členov svojej organizácie na slávnostné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v Aule ŠPVS v Bratislave v nedeľu 25. septembra 2022 od 10:00 do 17:00. Stretnutie začalo slavnostným posvätením novej vlajky základnej organizácie SZV Bratislava, vlajku posvätil brat Adam z rádu minoritov z Karlovej Vsi. Akcia pokracovala vyznamenaním zaslúžilých členov organizácie. Po odovzdaní vyznamenaní pokračovalo stretnutie prednáškou o histórii včelárenia na Slovensku v podaní Rudolfa Moravčíka mladšieho a nasledovala história včelárenia v Bratislave v podaní Štefana Užáka.  Oslava končila neskôr prehliadkou areálu sekretariátu SZV, nového sadu, nového apidomčeka a oddychovej verejnej zóny na centrále SZV na Svrčej 14 v Bratislave.

Výbor ZO SZV Bratislava pripravil návrh na vyznamenania pre zaslúžilých včelárov.

Bronzová medaila
Ing. Pavol Gallik viacročný AUVL a aktívny člen ZO SZV Bratislava
Martin Liška dlhoročný AUVL a aktívna pomoc vo výbore ZO SZV Bratislava
Ladislav Lukáč aktívny člen ZO SZV Ba, člen výboru ZO SZV Bratislava, blahoželáme k výročiu 74 rokov – v júni
Boris Bukovský aktívny člen ZO SZV Ba, člen výboru ZO SZV Bratislava
Ing. Ladislav Kasman zaslúžilý včelár, dlhoročný člen KRK ZO SZV Bratislava
Ing. Rastislav Morávek aktívny člen ZO SZV Ba, dlhoročný člen KRK ZO SZV Bratislava
Ing. Kamil Kubica zaslúžilý včelár, dlhoročný AUVL, dlhoročné aerosolovanie včelstiev
Eduard Zeleňák aktívny člen ZO SZV Ba, AUVL a tajomník výboru ZO SZV Bratislava
Miloš Gregor aktívny člen ZO SZV Ba, člen výboru ZO SZV Bratislava, propagátor vcelarenia v meste
Jan Dobeš zasluzily vcelar a aktívny člen ZO SZV Bratislava, blahoželáme k okrúhlemu výročiu 70 rokov – v máji
Ing. Vojtech Gajdoš zaslúžilý včelár a dlhoročný aktívny člen ZO SZV Bratislava, blahoželáme k okrúhlemu výročiu 80 rokov – v novembri
PaedDr. Jana Znášiková Dlhoročná aktívna propagácia včelárstva. V rámci Mestských lesov v Bratislave vedenie ukážkovej včelnice, vedenie rôznych osvetových a popularizačných aktivít zameraných na včelárenie.

Strieborná medaila
Angelika Hodúrová dlhoročná členka výboru ZO SZV Bratislava a pokladníčka ZO SZV Bratislava, blahoželáme k okrúhlemu výročiu 55 rokov – v marci
Peter Pišta dlhoročný člen výboru ZO SZV Bratislava a zdravotník ZO SZV Bratislava, blahoželáme k okrúhlemu výročiu 55 rokov – vo februari
Ľudovít Porubský zaslúžilý včelár, dlhoročný AUVL a aktívny člen ZO SZV Bratislava, blahoželáme k výročiu 83 rokov – v decembri
Ján Kováč dlhorocny zaslúžilý včelár a aktívny člen ZO SZV Bratislava
Ondrej Kováč dlhorocny zaslúžilý včelár a aktívny člen ZO SZV Bratislava
Ing. Michal Axamit zaslúžilý včelár, dlhoročný AUVL a dlhoročný aktívny člen ZO SZV Bratislava, blahoželáme k výročiu 78 rokov – v januári
Gyetvai Tibor zaslúžilý včelár a aktívny člen ZO SZV Ba, dlhorocne aerosolovanie včelstiev, blahoželáme k výročiu 84 rokov – v marci
Ing. Juraj Ondriš zaslúžilý včelár a dlhoročný aktívny člen ZO SZV Bratislava, blahoželáme k okrúhlemu výročiu 80tich rokov – v novembri
František Sloboda zaslúžilý včelár, dlhoročný aktívny člen ZO SZV Bratislava, blahoželáme k výročiu 79 rokov – v júni
Ing. Ferdinand Guliš zaslúžilý včelár, dlhoročný AUVL a dlhoročný aktívny člen ZO SZV Bratislava, blahoželáme k okrúhlemu výročiu 80 rokov – v júli

Zlatá medaila
Ing. Imrich Horváth zaslúžilý včelár a dlhoročný člen výboru ZO SZV Bratislava, vyznamný propagátor vcelarstva v oblasti Ivanky, Bernolakova, Zálesia a okolia, blahoželáme k výročiu 88 rokov – v auguste
JUDr. Milan Bláha zaslúžilý včelár, dlhoročný AUVL a aktívny člen ZO SZV Bratislava , blahoželáme k výročiu 84 rokov – v júli
Ján Selčan zaslúžilý včelár, dlhoročný člen KRK ZO SZV Bratislava, pomoc pri zakladaní včelárskeho krúžku, blahoželáme k výročiu 81 rokov – v apríli

Medaila Štefana Závodníka
JUDr. Jozef Krammer zaslúžilý a aktívny včelár, dlhoročný predseda KRK ZO SZV Bratislava, blahoželáme k výročiu 71 rokov – v januári

Medaila Juraja Fándlyho
František Horváth zaslúžilý a aktívny včelár, dlhoročný AUVL a dlhoročný podpredseda výboru ZO SZV Bratislava, vyznamný propagátor vcelarstva v oblasti Ivanky, Bernolakova, Zálesia a okolia, k výročiu 92 rokov – v júni
Jozefína Barčíková zaslúžilá a aktívna včelárka, dlhoročná pokladníčka výboru ZO SZV Bratislava, dlhoročná práca na sekretariáte SZV, blahoželáme k výročiu 88 rokov – vo februári

Všetkým blahoželáme.