Možnosť podpory prostredníctvom 2 %

Výbor ZO SZV Bratislava sa aj tento rok na Vás obracia s výzvou o podporu prostredníctvom 2 percent z dane pre podporu včelárstva a včelárenie v rámci našej  základnej organizácie.
Možnosť venovať 2 percentá z dane z príjmov je do 30. apríla 2018.

Podrobnosti k našej organizácii ZO SZV Bratislava je možné nájsť na nasledovnej stránke:

http://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Poberatelia2zdane%E2%80%93vyh%C4%BEad%C3%A1vanie/Poberatelia2zdane%E2%80%93detail.aspx?id=8301

Pokračovať v čítaní „Možnosť podpory prostredníctvom 2 %“

Výročná členská schôdza ZO

Vážení členovia ZO Bratislava,

výbor ZO vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu ZO SZV Bratislava, ktorá sa uskutoční 6.3. o 17:00 v Aule SVPS na Botanickej 17 v Bratislave.

Vaša účasť je potrebná z administratívnych dôvodov. Priestory budú prístupné od 16:00, prídite prosím skôr, aby sme mali dostatok času na administratívu, objednanie liečiv a mohli sme včas začať.

Včelárska prednáška pre žiakov ZŠ Mierova

7. novembra 2017 sme uskutočnili ďalšiu včelársku prednášku na ZŠ Mierova. Žiakom boli priemietaním fotografií, krátkych filmov i praktickými ukážkami priamo na mieste ukazané a vysvetlené praktické oblasti včelárenia a života včiel. Ukázali sme skladbu nízkonástavkového úľa, popisali život včely počas roka, zloženie včelej rodiny, vysvetlili sme tiež včelie produkty a ich význom a spôsob získavania medu.

Pokračovať v čítaní „Včelárska prednáška pre žiakov ZŠ Mierova“

Program stretnutí členov ZO Bratislava v roku 2017

Priateľky včelárky, priatelia včelári,

počas septembra a októbra sme zrealizovali dve prednášky a do konca roka máme naplánované ďalšie dve:

7.11.2017 – Juraj Majtán – Apiterapia

5.12.2017 – ochutnávka medov členov ZO Bratislava

Miesto prednášok je štandardné – Aula SVPS na Botanickej 17 Bratislava od 17:00.
Na prednášku sú vítaní nielen členovia ZO SZV Bratislava ale aj všetci priatelia, ktorých včely a včelárstvo zaujíma.

Pokračovať v čítaní „Program stretnutí členov ZO Bratislava v roku 2017“

Prednáška o včelách na ZŠ Mierová

Na základe prejaveného záujmu zo ZŠ Mierová sme v rámci našej ZO dohodli prednášku pre žiakov 5. a 6. ročníka. Prednášky sa zúčastnili Štefan Užák, Adam Sadovský a Martin Zajíček. Žiakom sme vysvetlili život včiel na jar, ozrejmili sme spôsob získavania a spracovania medu, popísali aj ďalšie včelie produkty. Počas prednášky boli premietané vlastné videa a fotografie so včelnice a boli použité aj ďalšie vizuálne pomôcky zapožičané z Kráľovej pri Senci. Po prednáške mali žiaci možnosť ochutnať klasický a pastovaný med, pričom veľký úspech mal práve pastovaný med.
Pokračovať v čítaní „Prednáška o včelách na ZŠ Mierová“

Možnosť darovať 2 percentá na podporu včelárenia

Výbor ZO SZV Bratislava sa aj tento rok na Vás obracia s prosbou o venovanie 2 percent z dane pre podporu včelárstva a včelárenie v rámci našej  základnej organizácie.
Možnosť venovať 2 percentá z dane z príjmov je do 30. apríla 2017.

Podrobnosti k našej organizácii ZO SZV Bratislava je možné nájsť na nasledovnej stránke:
http://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Poberatelia2zdane%E2%80%93vyh%C4%BEad%C3%A1vanie/Poberatelia2zdane%E2%80%93detail.aspx?id=2032

Pokračovať v čítaní „Možnosť darovať 2 percentá na podporu včelárenia“

Priestory stretnutí na rok 2017 a plán prednášok na prvý polrok 2017

Priatelia včelári,

na rok 2017 máme dohodnuté a rezervované priestory na stretnutia výboru ZO a členské schôdze ZO na štandardnom a vám už známom mieste – v priestoroch SVPS na Botanickej 17.

Stretnutia výboru ZO sú každý posledný pracovný štvrtok v mesiaci o 17:00. Členské schôdze sú organizované každý prvý pracovný utorok v mesiaci, taktiež o 17:00.

V nižšie uvedených termínoch je dohodnutý nasledovný program:

7.2.2017 – Výročná schôdza ZO SZV Bratislava

7.3.2017 – p. Tomka – Prednáška o výrobe medoviny

4.4.2017 – Jaroslav Gasper – Šľachtenie včiel

Pokračovať v čítaní „Priestory stretnutí na rok 2017 a plán prednášok na prvý polrok 2017“

Prednášky do konca roka 2016

Priatelia včelári,

rád by som vás v mene ZO Bratislava pozval na prednášky na najbližšie dva mesiace, ktoré dohodol náš predseda Štefan Užák. Ide o nasledovné témy:

8.11. Dr. Juraj Majtán, PhD. : Vplyv teploty a mikrovlneho ziarenia na biologicke vlastnosti medu

6.12. Doc. Ján Haščík, PhD. : Prevencia a tlmenie varoázy

 

Miesto prednášok je štandardné – Aula SVPS na Botanickej 17 Bratislava od 17:00. Vítaní sú nielen členovia ZO SZV Bratislava ale všetci priatelia, ktorých včely a včelárstvo zaujíma.

Pokračovať v čítaní „Prednášky do konca roka 2016“

Prednasky a seminare organizovane na jesen 2016 a na jar 2017

ZO SZV Bratislava organizuje v Aule SVPS na Botanickej 17 Bratislava od 17:00

04.10.2016 Včelie produkty vo výžive a prevencií chorôb človeka – apiterapia(pod záštitou RZ SZV Ba)
08.11.2016 Prevencia a tlmenie chorôb včiel.
07.02.2017 Nové smery vo včelárstve.
04.04.2017 Chov včelích matiek, inseminácia a šľachtenie včiel.

Pokračovať v čítaní „Prednasky a seminare organizovane na jesen 2016 a na jar 2017“